×
آشپزخانه
آشپزخانه
هنری
هنری
کودک
کودک
مد و زیبایی
مد و زیبایی
پزشکی
پزشکی
ورزشی
ورزشی
دیگر ویدئوها
دیگر ویدئوها
دسته بندی ها
1:13

استفاده مجدد از شلوارهای لی قدیمی

1547

همه ما لباس هایی داریم که به دلیل از مد افتادن یا پاره شدن قصد استفاده بیشتر از آنها را نداریم. با ترفندهای جالبی می توان از این لباس ها مجددا استفاده کرد. در این ویدئو از یک شلوار لی قدیمی استفاده شده است.نظرات

نظر خود را بیان نمایید