دسته بندی مطالب

دکوراسیون بازیافتی

8 ایده کاربردی با استفاده از جعبه کفشهنر و مهارت

۸ ایده کاربردی با استفاده از جعبه کفش

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹۰

جعبه کفش برای نگه داری وسایل اضافه انتخاب ایده آلی است. اما داستان به همین جا ختم نمی شود! ایده های کاربردی دیگری نیز برای بازیافت و استفاده از آن وجود دارد.

ادامه مطلب
5 ایده با استفاده از جعبه های چوبی میوههنر و مهارت

۵ ایده با استفاده از جعبه های چوبی میوه

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹۰

دکوراسیون بازیافتی در عین سادگی بسیار زیبا است و در آن اغلب از جعبه های چوبی استفاده می شود. اگر می خواهید فضای دنجی را ایجاد کنید این جعبه ها را فراموش نکنید.

ادامه مطلب