دسته بندی مطالب

دیورتیک

مواد طبیعی ادرارآور یا دیورتیک هاسلامت و تغذیه

۱۹ خوردنی و نوشیدنی طبیعی ادرارآور

۲ آذر ۱۳۹۸۰

مواد ادرارآور یا دیورتیک ها به افزایش میزان ادرار و دفع آب احتباسی بدن کمک می کنند. گنجاندن دیورتیک های طبیعی در رژیم غذایی نقش مهمی در این زمینه دارند.

ادامه مطلب