دسته بندی مطالب

شلوار جین قدیمی

لباس های جین کهنه را دور نیندازیدهنر و مهارت

لباس های جین کهنه را دور نیندازید!

۱۵ مرداد ۱۳۹۷۰

گاهی فکرش را هم نمی کنیم که چگونه می توان از وسایل استفاده شده به نحو احسن دوباره استفاده کرد. در ادامه به چند ایده جالب با شلوارهای جین قدیمی اشاره می کنیم.

ادامه مطلب